تماس با ما: 09909607001    ایمیل: info@aieneh.com

درباره ما

وب سایت “آینه” با هدف ارائه تبلیغات اینترنتی به صاحبان مشاغل به صاحب امتیازی آقای “محمد رضا شریفی” ایجاد شده است. و هدف بر آن است تا با معرفی کسب کارها در این وب سایت ، بتواند باعث رونق بازار کار شود.

1122